1. pl
  2. en
  3. de

Dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o.o.

BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, celem opracowania i wdrożenia innowacji produktowej
i procesowej w dziedzinie szaf pasywnych (telekomunikacyjnych)” dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dofinansowany projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla opracowania i wdrożenia tworzywowych szaf pasywnych (telekomunikacyjnych) posiadających określony stopień odporności włamaniowej o klasie RC1 oraz RC1"+" (wg. norm EN 1627:2012 i EN 1630:2011) oraz podwyższoną odporności na UV, palność, absorpcję wody, ciepło.

Projekt, podzielony na 8 etapów obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, które zostaną zakończone uzyskaniem gotowego produktu
do komercyjnego wdrożenia, zweryfikowanego jakościowo i użytkowo przez BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o.o. oraz wybranych odbiorców.

 

Przewidywany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r. 

Wartość dofinansowania wyniesie 4 143 564,61 zł 

Budżet całego projektu szacowany jest na 7 588 551,79 zł

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych (numer konkursu 6/1.1.1/2019)

Dofinansowanie

Copyright © 2021 BAS. Alle Rechte vorbehalten.   |   DSGVO

By SuperArts