BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, celem opracowania i wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w dziedzinie szaf pasywnych (telekomunikacyjnych)” dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W wyniku realizacji Projektu przeprowadzono prace badawczo-rozwojowe, które pozwoliły na opracowanie i uzyskanie tworzywowych szaf pasywnych (telekomunikacyjnych) spełniających normy odporności antywłamaniowej RC1 oraz RC2 (zgodnie z normami PN-EN 1627:2012 i 1630:2011) oraz posiadających podwyższoną odporności na: UV, palność, absorpcję wody, ciepło.

 

W wyniku zakończonych prac badawczo-rozwojowych opracowano i dokonano dwóch zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego RP.
Powyższe pozwoliło na wdrożenie do oferty Firmy nowej gamy produktów w postaci tworzywowych, telekomunikacyjnych szaf pasywnych, spełniających wymagania ochrony antywłamaniowej dla klasy RC1 i RC2 oraz rozpoczęcie ich produkcji.
W okresie trwałości Projektu Spółka będzie sukcesywnie osiągać założone wyniki sprzedaży związane z wdrożonymi efektami prac badawczo-rozwojowych.
Projekt został zrealizowany w okresie od 04.2020 r. do 12.2021 r.
 
Wartość Projektu: 7 584 482,85 zł
Dofinansowanie Projektu ze środków UE: 4 140 919,71 zł
 
Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i był realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych (numer konkursu 6/1.1.1/2019)
  1. pl
  2. en
  3. de

Dofinansowanie

Strefa stałego klienta

Platforma zakupowa

Panel pracownika

Strefa stałego dostawcy

Copyright © 2021 BAS. Wszystkie prawa zastrzeżone.    |   RODO

Realizacja: SuperArts